สร้างโค้ดส่วนลด ตรงไหน?

วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างโค้ดส่วนลด ให้กดรูปป้ายราคาในเมนูที่ 4 ด้านล่าง (เมนู "ส่วนลด") โดยสามารถสร้างส่วนลดได้ 2 ประเภทหลัก ๆ

 1. รหัสส่วนลด: เมื่อลูกค้ากดซื้อ จะต้องกรอกโค้ดส่วนลดด้วยตัวเอง
 2. ส่วนลดอัตโนมัติ: สินค้าจะถูกลดราคาอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องกรอกโค้ด
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 1

วิธีสร้างโค้ดส่วนลด

ขั้นตอนแรก ให้กดปุ่ม + ตรงมุมบนขวามือเพื่อสร้างส่วนลด หรือจะกดจากปุ่ม + สร้างรหัสส่วนลด ตรงกลางหน้าจอก็ได้

วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 2
 1. ใส่ชื่อโค้ดส่วนลดที่ต้องการ ในช่อง "รหัสส่วนลด" โดยลูกค้าจะใช้ชื่อโค้ดนี้เพื่อรับส่วนลดเมื่อกดซื้อ ไม่มีข้อจำกัดในการตั้งชื่อ
 • ในกรณีที่ระบบแจ้งว่าใช้ไม่ได้ หมายความว่ามีร้านอื่นได้ใช้ชื่อเดียวกันไปแล้ว
 1. เลือกประเภทส่วนลดที่ต้องการ
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 3

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์

 1. กดเลือกประเภทส่วนลด "เปอร์เซ็นต์"
 2. ใส่มูลค่าส่วนลดว่าต้องการให้ลดราคากี่เปอร์เซนต์
 3. เลือกว่าต้องการใช้โค้ดส่วนลดนี้กับสินค้าทั้งหมด,
  เฉพาะหมวดหมู่, หรือเฉพาะสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
 4. กำหนดขั้นต่ำในซื้อสินค้าได้ 2 แบบ:
 • จำนวนการซื้อ (กำหนดราคาขั้นต่ำ)
 • จำนวนสินค้า (กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ)
 1. กำหนดสิทธิ์ของลูกค้า:
 • สำหรับทุกคน
 • ให้สิทธิ์ลูกค้าเฉพาะบางคนใช้ โดยสามารถกดปุ่มเพิ่มลูกค้าที่ต้องการได้


วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 4
 1. กำหนด ขีดจำกัดการใช้งาน โดยการกดปุ่มเปิด-ปิดตัวเลือกด้านล่าง
 2. ระบุวันและเวลาที่จะเปิดใช้งานส่วนลดนี้ ในส่วนของวันหมดอายุ จะกำหนดไว้หรือไม่มีวันหมดอายุเลยก็ได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 5

ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน

การให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงิน คือวิธีทำโปรโมชั่นที่ได้รับความนิยม และได้ผลมากที่สุดในยุคนี้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

 1. กดเลือกประเภทส่วนลด "จำนวนคงที่"
 2. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการลดราคา
 3. เลือกว่าต้องการใช้โค้ดส่วนลดนี้กับสินค้าทั้งหมด, เฉพาะหมวดหมู่, หรือเฉพาะสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
 4. กำหนดขั้นต่ำในซื้อสินค้า
 • จำนวนการซื้อ: กำหนดราคาขั้นต่ำ
 • จำนวนสินค้า: กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ
 1. กำหนดสิทธิ์ของลูกค้า:
 • สำหรับทุกคน
 • ให้สิทธิ์ลูกค้าเฉพาะบางคนใช้ โดยสามารถกดปุ่มเพิ่มลูกค้าที่ต้องการได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 6
 1. กำหนด ขีดจำกัดการใช้งาน โดยการกดปุ่มเปิด-ปิดตัวเลือกด้านล่าง
 2. ระบุวันและเวลาที่จะเปิดใช้งานส่วนลดนี้ ในส่วนของวันหมดอายุ จะกำหนดไว้หรือไม่มีวันหมดอายุเลยก็ได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 7

ส่วนลดแบบจัดส่งฟรี

ตัวเลือกสุดพิเศษ "จัดส่งฟรี" สามารถช่วยกระตุ้นการซื้อได้นักต่อนัก การให้รหัสจัดส่งฟรี มีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

 1. กดเลือกประเภทส่วนลด "จัดส่งฟรี"
 2. กำหนดขั้นต่ำในซื้อสินค้า
 • จำนวนการซื้อ: กำหนดราคาขั้นต่ำ
 • จำนวนสินค้า: กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ
 1. กำหนดสิทธิ์ของลูกค้า:
 • สำหรับทุกคน
 • ให้สิทธิ์ลูกค้าเฉพาะบางคนใช้ โดยสามารถกดปุ่มเพิ่มลูกค้าที่ต้องการได้
 1. กำหนดขีดจำกัดการใช้งาน โดยการกดปุ่มเปิด-ปิดตัวเลือกด้านล่าง
 1. ระบุวันและเวลาที่จะเปิดใช้งานส่วนลดนี้ ในส่วนของวันหมดอายุ จะกำหนดไว้หรือไม่มีวันหมดอายุเลยก็ได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 8

ส่วนลดแบบซื้อ X รับ Y

การมอบส่วนลดประเภท ซื้อ X รับ Y เป็นการมอบค่าส่วนลดตามระดับการซื้อของลูกค้า ยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์รับส่วนลดมากขึ้นโดยมีขั้นตอนการตั้งค่าง่าย ๆ
ดังต่อไปนี้:

 1. กดเลือกประเภทส่วนลด "ซื้อ X รับ Y"
 2. ในช่อง "ลูกค้าซื้อ" ให้กำหนดขั้นต่ำในการซื้อสินค้า
 • จำนวนการซื้อ: กำหนดราคาขั้นต่ำ
 • จำนวนสินค้า: กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ
 1. เลือกสินค้าที่จะให้ใช้โค้ดส่วนลดนี้
 2. ในเมนู "ลูกค้าได้รับ"
 • กำหนดจำนวนสินค้า
 • เลือกสินค้าที่ร่วมรายการ


วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 9
 1. เลือกข้อเสนอ ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่กำหนดฟรี หรือให้สิทธิ์ซื้อโดยมีส่วนลด (%) ก็ได้
 2. กำหนดสิทธิ์ของลูกค้า:
 • สำหรับทุกคน
 • ให้สิทธิ์ลูกค้าเฉพาะบางคนใช้ โดยสามารถกดปุ่มเพิ่มลูกค้าที่ต้องการได้
 1. กำหนด ขีดจำกัดการใช้งาน โดยการกดปุ่มเปิด-ปิดตัวเลือกด้านล่าง
 1. ระบุวันและเวลาที่จะเปิดใช้งานส่วนลดนี้ ในส่วนของวันหมดอายุ จะกำหนดไว้หรือไม่มีวันหมดอายุเลยก็ได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 10

สร้างโค้ดส่วนลดอัตโนมัติ

โค้ดส่วนลดอัตโนมัติ จะทำงานทันทีที่ลูกค้ากดสั่งซื้อ โดยไม่ต้องกรอกโค้ดส่วนลดเพิ่มอีก มอบส่วนลดให้ลูกค้าได้สะดวก และรวดเร็วโดยขั้นตอนการตั้งส่วนลดอัตโนมัติมีดังนี้:

 1. ใส่ชื่อโค้ดส่วนลด
 2. เลือกประเภทโค้ดส่วนลด ซึ่งมี 4 ประเภท
 3. เลือกว่าต้องการใช้โค้ดส่วนลดนี้กับสินค้าทั้งหมด, เฉพาะหมวดหมู่, หรือเฉพาะสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
 4. กำหนดขั้นต่ำในซื้อสินค้า
 • จำนวนการซื้อ: กำหนดราคาขั้นต่ำ  
 • จำนวนสินค้า: กำหนดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ
 1. ใส่มูลค่าส่วนลด
 2. ระบุวันและเวลาที่จะเปิดใช้งานส่วนลดนี้ ในส่วนของวันหมดอายุ จะกำหนดไว้หรือไม่มีวันหมดอายุเลยก็ได้
วิธีทำโปรโมชั่น และสร้างส่วนลด ในเว็บขายของออนไลน์ 11