หัวข้อ

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร - 4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi
Customer Services การบริการลูกค้า คือ

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร ? การให้บริการลูกค้าคือหนึ่งส่ิงที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันที่สูงในตลาด การให้บริการลูกค้าจึงมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า  การบริการลูกค้าที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจเป็นอย่างมาก วันนี้ทาง Zaapi จะมาพูดถึงแนวทางการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง

customer services คือ

แนวทางในการบริการลูกค้าที่ดีมีอะไรบ้าง ?

1. การทำควาเข้าใจลูกค้า

การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการที่ดี เพราะจะทำให้เราสามารถฟังและเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนเพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

การให้บริการลูกค้าที่ดีควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือเกิดข้อสงสัย พนักงานสามารถชี้แจงหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทันที

3. การให้บริการอย่างสุภาพ

การให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ การสื่อสารและการปฏิบัติต่อลูกค้าต้องมีความเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพอใจกับการให้บริการ

4. การให้บริการที่มีคุณภาพ

นอกจากการให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพแล้ว การมีมาตรฐานหรือคุณภาพในการให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าหรือการให้บริการของธุรกิจนั้น ๆ

5. การพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการให้บริการลูกค้าให้กับพนักงานเพื่อให้มีความพร้อในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าที่กำลังให้บริการอยู่ เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนเมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือเมื่อมีข้อสงสัย

6. การรับฟังและติดตามผล

หลังจากที่การให้บริกการลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว การรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการรติดตามความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำไปปรับปรุงให้การพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการลูกค้า

การให้บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการลูกค้าคือการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นและเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลือในการแก้ไข และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้นในการให้บริการลูกค้า และจาก Customer Experience Trends Report จาก Zendesk ได้ระบุว่าลูกค้ากว่า 77% จะมีความภักดีกับแบรนด์ (Brand Loyalty) ที่ให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด

ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าสามารถวัดผล KPI จากการทำงานของทีมได้อย่างหลากหลายตั้งแต่

4 ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนดูแลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เตรียมพร้อมกับการเป็น Customer Advocate และเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำความเข้าใจและส่งเสริมความต้องการและปัญหาของลูกค้า เปรียบเสมือนตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ผ่านการให้บริการ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นและความภักดีกับแบรนด์ให้กับลูกค้าในอนาคต

2. สร้างความภักดีกับลูกค้า (Customer Loyalty)

อย่างที่กล่าวไปช่วงต้นในเรื่องของการสร้างความภักดีของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในระยะยาว เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ เพื่อให้ลูกค้ายังคงเลือกที่ใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์อยู่เสมอ และเป็นลูกค้าที่กลายมาเป็นผู้ที่สนับสนุนแบรนด์ในการบอกต่อไปยังกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ

3. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามลูกค้า แจ้งปัญหาต่าง ๆ หรือความกังวลของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการและนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการได้อย่างชัดเจน

4. พัฒนาการให้บริการให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ

การพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจ ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางในการให้บริการลูกค้าในแต่ละบริษัท พร้อมทั้งติดตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือการให้บริการให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพียงเท่านี้ก็สามารถยกระดับการให้บริการลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น และจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดผ่านการให้บริการหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหากธุรกิจไหนที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าในหลายช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย หรือบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ก็สามารถเลือกใช้ Zaapi ระบบรวมแชทสำหรับธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ มาช่วยตอบตอบโจทย์การให้บริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในทีมแอดมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน คลิกเลย

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

  • LINE OA: @zaapi
  • Facebook Page: Zaapi Thailand
  • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

7 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ!

พบกับ 7 ระบบ CRM ที่มาพร้อมฟีเจอร์เด็ด ช่วยยกระดับธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าในระยะยาวและเพิ่มยอดขายให้ร้านแบบรัวๆ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 29, 2024
ทั้งหมด
All
เกี่ยวกับธุรกิจ
สาระน่ารู้

รู้จัก Brand Equity - 4 ขั้นตอนพื้นฐานสร้างจุดยืนของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่จดจำได้ในระยะยาว

รู้จัก Brand Equity สร้างแบรนด์ให้แข็งเเกร่งด้วย 4 ขั้นตอนพื้นฐาน มอบประสบการณ์ที่ทำให้หลงรักมัดใจลูกค้าให้นึกถึงเราอยู่เสมอ

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Feb 21, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

แอดมินตอบแชท คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจออนไลน์?

ทำความรู้จักบทบาทของแอดมินตอบแชท พร้อมล้วงลึกเทคนิคการทำหน้าที่แอดมินที่ช่วยให้ตอบแชทลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายให้ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 14, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร - 4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 8, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

CRM คืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ?

ทำความรู้จักกับ CRM หลักการสำคัญ ประโยชน์ รวมถึงกลยุทธ์ CRM ที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับในปี 2567!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 30, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi
สาระน่ารู้

รวมขนาด Video บน Facebook Instagram Youtube Tiktok 2024 ครบทุกแพลตฟอร์ม

อัปเดตล่าสุดกับขนาดวิดีโอปี 2024 นี้ จะมีขนาดอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการทำคอนเทนต์บนแต่ละแพลตฟอร์ม ทีม Zaapi สรุปเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 25, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

โปรแกรมรวมแชทคืออะไร ช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้จริงไหม?

ไขทุกข้อสงสัย! โปรแกรมรวมแชทคืออะไร มีประโยชน์กับร้านค้าออนไลน์มากน้อยแค่ไหน และทำไมธุรกิจออนไลน์ถึงต้องใช้ ที่นี่มีคำตอบให้ครบ!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 19, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

สรุป Easy E-Receipt 2567 นโยบายลดหย่อนภาษี ลูกค้าและร้านค้าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

รวมมาให้แล้วสำหรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล “Easy E-Receipt” ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและภาคร้านค้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้!

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 5, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi

รวม 7 เทรนด์การตลาดสำหรับปี 2024

รวทเทรนด์การตลาดมาแรง สำหรับธุรกิจและแบรนด์ในปี 2024 นี้

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 3, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

อัปเดตขนาดรูปภาพ LINE OA 2024 ทุกแบบ ทุก Size

รวมมาให้แล้วสำหรับขนาดรูปภาพและวิดีโอบน LINE Official Account สำหรับปี 2024 ให้นำไปใช้กันได้เลย!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Dec 25, 2023

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย