หัวข้อ

4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi
Customer Services การบริการลูกค้า คือ

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร ? การให้บริการลูกค้าคือหนึ่งส่ิงที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันที่สูงในตลาด การให้บริการลูกค้าจึงมีความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า  การบริการลูกค้าที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจเป็นอย่างมาก วันนี้ทาง Zaapi จะมาพูดถึงแนวทางการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง

customer services คือ

แนวทางในการบริการลูกค้าที่ดีมีอะไรบ้าง ?

1. การทำควาเข้าใจลูกค้า

การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการให้บริการที่ดี เพราะจะทำให้เราสามารถฟังและเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนเพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตอบสนองต่อลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

การให้บริการลูกค้าที่ดีควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือเกิดข้อสงสัย พนักงานสามารถชี้แจงหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทันที

3. การให้บริการอย่างสุภาพ

การให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ การสื่อสารและการปฏิบัติต่อลูกค้าต้องมีความเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพอใจกับการให้บริการ

4. การให้บริการที่มีคุณภาพ

นอกจากการให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพแล้ว การมีมาตรฐานหรือคุณภาพในการให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าหรือการให้บริการของธุรกิจนั้น ๆ

5. การพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในการให้บริการลูกค้าให้กับพนักงานเพื่อให้มีความพร้อในการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าที่กำลังให้บริการอยู่ เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วนเมื่อลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือเมื่อมีข้อสงสัย

6. การรับฟังและติดตามผล

หลังจากที่การให้บริกการลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว การรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าและการรติดตามความพึงพอใจในการให้บริการลูกค้าถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำไปปรับปรุงให้การพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการลูกค้า

Customer Services การบริการลูกค้า คือ

วัตถุประสงค์หลักในการให้บริการลูกค้าคือการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นและเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้าต้องการให้ช่วยเหลือในการแก้ไข และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของแบรนด์ให้ดีมากยิ่งขึ้นในการให้บริการลูกค้า และจาก Customer Experience Trends Report จาก Zendesk ได้ระบุว่าลูกค้ากว่า 77% จะมีความภักดีกับแบรนด์ (Brand Loyalty) ที่ให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด

ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าสามารถวัดผล KPI จากการทำงานของทีมได้อย่างหลากหลายตั้งแต่

4 ขั้นตอนในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Services การบริการลูกค้า คือ

1. เตรียมพร้อมกับการเป็น Customer Advocate และเป็น Brand Ambassador ให้กับแบรนด์

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำความเข้าใจและส่งเสริมความต้องการและปัญหาของลูกค้า เปรียบเสมือนตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ผ่านการให้บริการ เพื่อแสดงถึงความพร้อมในการให้บริการที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นและความภักดีกับแบรนด์ให้กับลูกค้าในอนาคต

2. สร้างความภักดีกับลูกค้า (Customer Loyalty)

อย่างที่กล่าวไปช่วงต้นในเรื่องของการสร้างความภักดีของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในระยะยาว เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ เพื่อให้ลูกค้ายังคงเลือกที่ใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์อยู่เสมอ และเป็นลูกค้าที่กลายมาเป็นผู้ที่สนับสนุนแบรนด์ในการบอกต่อไปยังกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ

3. แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การแก้ไขปัญหาของลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการตอบคำถามลูกค้า แจ้งปัญหาต่าง ๆ หรือความกังวลของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการและนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการได้อย่างชัดเจน

4. พัฒนาการให้บริการให้ลูกค้าพึงพอใจอยู่เสมอ

การพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจ ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางในการให้บริการลูกค้าในแต่ละบริษัท พร้อมทั้งติดตามตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากลูกค้ามาปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าหรือการให้บริการให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เพียงเท่านี้ก็สามารถยกระดับการให้บริการลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้น และจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดผ่านการให้บริการหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และหากธุรกิจไหนที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าในหลายช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย หรือบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ก็สามารถเลือกใช้ Zaapi ระบบรวมแชทสำหรับธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ มาช่วยตอบตอบโจทย์การให้บริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในทีมแอดมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน คลิกเลย

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

  • LINE OA: @zaapi
  • Facebook Page: Zaapi Thailand
  • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
รวมเเชท
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

6 โปรแกรมรวมแชทปี 2024 ตอบแชทลูกค้าเร็วทันใจ เพิ่มยอดขายได้จริง

ตอบแชทลูกค้าจนหัวหมุนต่อไปคงไม่ไหว ถ้ามีระบบรวมแชทที่ดี ก็ช่วยให้ร้านทำงานง่าย ขายของออนไลน์คล่อง และได้ใจลูกค้าด้วย บล็อกนี้มี 6 โปรแกรมตอบแชทลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องลองมาแนะนำ!

ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
Jun 21, 2024
ทั้งหมด
All
วิธีขายของออนไลน์มือใหม่
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

12 วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เข้าใจง่าย ขายได้ชัวร์

เป็นมือใหม่แต่อยากขายออนไลน์ให้ปัง? นี่คือ 12 วิธีขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่เข้าใจง่ายและชายได้แบบชัวร์ๆ บอกเลยว่า ไม่อยากพลาดต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 20, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey Map
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey Map ออกแบบเส้นทางลูกค้า เพิ่มยอดขายร้านออนไลน์ให้โต

Customer Journey Map แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้ไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เจาะลึกพร้อมกันที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 13, 2024
ทั้งหมด
All
Payment Gateway คือ
อัปเดตจาก Zaapi
เกี่ยวกับธุรกิจ

Payment Gateway คืออะไร ? เลือกอย่างไรให้เหมาะธุรกิจฉบับปี 2024

Payment Gateway คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ในปี 2024 นี้จะขาดไปไม่ได้ หากต้องการให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้น ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jun 6, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey คืออะไร มีกี่ขั้นตอน และช่วยมัดใจลูกค้าได้อย่างไร ?

ทำความรู้จักและเข้าใจ Customer Journey เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 30, 2024
ทั้งหมด
All
กู้เเชทเฟส
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

วิธีกู้แชทเฟสง่าย ๆ เรียกคืนข้อความย้อนหลังที่ลบไปแล้วฉบับ 2024

ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คงหนีไม่พ้นแชทหรือบทสนทนาบนเฟสบุ๊คหาย เรียนรู้วิธีกู้แชทเฟสแบบง่าย ๆ เพื่อเรียกคืนข้อความย้อนหลัง

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 24, 2024
ทั้งหมด
All
รวมแชท TikTok Shop
อัปเดตจาก Zaapi

Zaapi เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดรวมแชทกับ TikTok Shop แล้ววันนี้

การรวมแชทบนช่องทางการขายออนไลน์มีความสำคัญสำหรับธุรกิจร้านค้าที่ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ไว้ใจ Zaapi ให้เราช่วยให้ธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ยอดขายของคุณเพิ่มขึ้นได้อีกทางนึงด้วย

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
May 20, 2024
ทั้งหมด
All
สร้างเพจ Facebook
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

5 วิธีสร้างเพจ Facebook ให้ขายของออนไลน์ง่ายพร้อมยอดปังปี 2024

กำลังมองหาวิธีสร้างเพจ Facebook ขายของให้ปังทั้งยอดผู้ติดตามและยอดขาย ? ทำได้จริงด้วย 5 สุดยอดเคล็ดลับที่ไม่ลับเหล่านี้!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 16, 2024
ทั้งหมด
All
Brand Loyalty
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

รู้ก่อนได้เปรียบ! Brand Loyalty คืออะไร ทำไมไม่ควรมองข้าม

ลูกค้ามี Brand Loyalty มากเท่าไรก็จะส่งผลดีแบรนด์มากขึ้นเท่านั้น สิ่งสำคัญในการสร้าง Brand Loyalty เริ่มต้นตั้งแต่คุณภาพและประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ นำไปสู่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจจนเกิดเป็นการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
May 8, 2024
ทั้งหมด
All
การจัดการออเดอร์
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

7 เทคนิคการจัดการออเดอร์ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พบกับ 7 เทคนิคการจัดการออเดอร์ออนไลน์ที่พ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ต้องรู้ไว้เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและจัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้น!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 2, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1