การจดทะเบียนการค้า คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? อัปเดตปี 2565

Published on
March 29, 2022

ธุรกิจแบบไหนต้องจดทะเบียนการค้าบ้าง? ขายของออนไลน์ ต้องจดไหม? มาดูว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง! รับรองว่าง่ายมาก และไม่ได้แพงอย่างที่คิด

จดทะเบียนการค้า

พ่อค้าแม่ค้าหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะต้อง จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ หรือเปล่า แล้วถ้าแค่ขายของออนไลน์จะต้องจดทะเบียนอะไรไหม หรือว่าต้องเป็นกรณีไหนถึงจะต้องจด วันนี้เราจึงมีข้อมูลและขั้นตอนการจดทะเบียนการค้ามาไขข้อข้องใจให้กับเจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนกัน

เปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ไว้รองรับธุรกิจ ฟรี!

การจดทะเบียนการค้า คืออะไร?

การจดทะเบียนการค้า คือ การจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันว่าธุรกิจร้านค้าของคุณถูกต้องตามกฎหมาย ข้อดีคือ น่าเชื่อถือในสายตาลูกค้า และหลัก ๆ ก็จะแบ่งการจดทะเบียนการค้าเป็น 2 แบบ ได้แก่

 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ธรรมดา
 2. การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ธุรกิจร้านค้าที่มีเว็บไซต์และแอพที่จ่ายเงินออนไลน์ได้)

ธุรกิจแบบไหนหรือใครต้องจดทะเบียนการค้าบ้าง?

ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ผู้ที่จำเป็นต้องจดทะเบียนการค้ามีทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

กิจการแบบไหนไม่ต้องจดทะเบียนการค้า?

แม้จะดูเหมือนว่าธุรกิจแทบทุกประเภทจำเป็นต้องมีการจดทะเบียนการค้าหรือพาณิชย์ แต่ก็มีกิจการที่มีการยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนเช่นกัน ได้แก่

 1. กิจการการค้าเร่ การค้าแผงลอย
 2. กิจการพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
 3. กิจการพาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 4. กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
 5. กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 6. กิจการของกลุ่มเกษตรกร (ที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515)
ธุรกิจแบบไหน ก็เปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ได้ ฟรี!

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้ามีอะไรบ้าง?

หากกำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนพาณิชย์อยู่ โดยทั่วไปแล้ว นี่คือเอกสารที่ต้องมีสำหรับการจดทะเบียนร้านแบบตั้งใหม่ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. แบบ ทพ. 
 2. สำเนาบัตรประชาชน 
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่แสดงสถานที่ประกอบกิจการและสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

แต่ถ้ากำลังเตรียมตัวจดทะเบียนการค้าของห้างหุ้นส่วนสามัญและประเภทอื่น ๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

การจดทะเบียนการค้า ทำได้ที่ไหนบ้าง?

สถานที่จดทะเบียนการค้าแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

 1. ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นจดได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครอง และสำนักงานเขตทุกแห่งในท้องที่ของเขตนั้น ๆ
 2. ในภูมิภาค สามารถยื่นจดได้ที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา

การจดทะเบียนการค้า ทำอย่างไร?

ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันจากวันที่เริ่มทำธุรกิจ และหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย หรือเลิกกิจการก็จะต้องทำการยกเลิกภายใน 30 วันเช่นกัน

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนการค้ามีอะไรบ้าง?

สำหรับค่าธรรมเนียมของการจดทะเบียนพาณิชย์ร้านก็จะอยู่ที่ราว ๆ 20 - 50 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทการจดทะเบียน คือ

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ร้านตั้งใหม่ 50 บาท
 2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
 3. จดทะเบียนเลิกการกระกอบการค้าหรือเลิกทำกิจการ 20 บาท
 4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจรายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
 6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารของผู้ประกอบการค้า ฉบับละ 30 บาท (คำขอละหนึ่งฉบับ)

หากไม่ทำตามขั้นตอนก็จะต้องเสียค่าปรับ โดยเริ่มต้นที่ 100 - 2,000 บาทแล้วแต่กรณี

จดทะเบียนการค้า เสียภาษียังไง?

อย่างแรกเลยต้องเข้าใจก่อนว่า การจดทะเบียนการค้า ไม่ได้หมายความว่าร้านคุณเสียภาษีอย่างถูกต้อง และเมื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะต้องเสียภาษีตามประเภทบุคคลของผู้จดทะเบียน ดังนั้นห้ามสับสนกันเป็นอันขนาด

ขายออนไลน์ ต้องจดทะเบียนไหม?

บอกเลยว่าต้องจดแน่นอน เพราะตามหลักแล้วถ้าไม่จดก็จะมีบทลงโทษตามมา เพราะฉะนั้นแนะนำให้ร้านค้าออนไลน์จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอเครื่องหมาย DBD Registered ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าร้านเปิดขายอย่างถูกกฎหมายและมีตัวตนจริง

และนอกจากนี้ก็อย่าลืมว่า ขายออนไลน์ต้องจ่ายภาษีด้วย ดูวิธีจ่ายภาษี สำหรับร้านขายของออนไลน์ได้ที่นี่

เห็นไหมล่ะว่าการจดทะเบียนการค้าไม่ได้ยากเลย แค่เตรียมเอกสารให้ครบและรู้ว่าต้องไปจดที่ไหนก็ง่ายขึ้นแล้ว และไม่ว่าคุณจะมีร้านค้าออนไลน์หรือหน้าร้าน ก็ควรจดทะเบียนร้านกันไว้ก่อน

Author:
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ยังโสดค่ะ
ปิดการขายแชท
และจัดการลูกค้า ในแอปเดียว