หัวข้อ

Content Marketing คืออะไร ? ทำคอนเทนต์แบบไหนให้รุ่งฉบับปี 2024

Content Marketing ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่าลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว

สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ
Content Marketing

ในโลกของยุคดิจิทัลที่ทุกข้อมูลข่าวสาร และคอนเทนต์รวมอยู่บนโลกออนไลน์ การทำ Content Marketing ได้เข้าไปอยู่ในทุกส่วนของการทำกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงธุรกิจระดับองค์กร หากเลือกวิธีการทำ Content Marketing ที่เหมาะสม จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย (Engagement) และท้ายที่สุดคือการทำคอนเทนต์ที่มีส่วนช่วยในการสร้างยอดขาย (Sales) ให้กับธุรกิจ

แต่แล้ว Content Marketing คืออะไรล่ะ ? แล้วเราจะใช้ประโยชน์จากการทำ Content Marketing ในปี 2024 ได้อย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงพื้นฐานในการทำคอนเทนต์ ประโยชน์ และกลยุทธ์ที่จะทำให้การทำคอนเทนต์เป็นเรื่องที่สนุก และยังสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้อีกด้วย

Content Marketing คืออะไร ?

Content Marketing  คือกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งในการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่มีคุณค่า และมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการดึงดูดให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับธุรกิจของเรา Content Makarketing ไม่เหมือนการทำโปรโมชันเสียทีเดียว แต่เป็นการทำคอนเทนต์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนใจในการซื้อสินค้าและบริการผ่านคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาที่มีสาระ น่าสนใจ หรือคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับคนดูหรือคนอ่าน

ประเภทของ Content Marketing มีอะไรบ้าง ?

1. บทความ (Blog)

บทความถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของการทำคอนเทนต์ การทำบทความลงบนเว็บไซต์ของธุรกิจจะมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องของการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่านการทำคีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายของเราสนใจ และจัดมาทำเป็นบทความเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการค้นหาคอนเทนต์หรือบทความดังกล่าว สามารถเจอคอนเทนต์ของธุรกิจเราได้ และนำไปสู่การสร้างความสนใจในการขายสินค้าและบริการต่อไป

Content Marketing

2. วิดีโอ (Videos)

การทำคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอที่ถือว่าเป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่มาแรงที่สุดในปัจจุบัน สามารถเห็นได้จากการเข้ามาของ Social Media เช่น TikTok ที่สามารถสร้างคอนเทนต์และให้คนสนใจได้ภายในไม่กี่วินาทีที่เริ่มดูคลิปวิดีโอ และการทำคอนเทนต์ถือเป็นรูปแบบของคอนเทนต์ที่มีส่วนช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) ระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Content Marketing

3. อินโฟกราฟิกส์ (Infographics)

การทำคอนเทนต์ในรูปแบบของ Infographic หรือการนำ Information + Graphic ซึ่งก็คือข้อมูลที่มีความซับซ้อน เข้าใจยาก เอาออกมาทำเป็นแผนภาพให้มีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่ลักษณะของคอนเทนต์ประเภทแบบ Inforgaphic จะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบที่เป็นเชิงให้ความรู้ บอกสถิติ หรือเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ที่มีข้อมูลค่อนข้างที่จะชัดเจน

Content Marketing

4. พอดแคสต์ (Podcast)

อีกหน่ึงคอนเทนต์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบันที่มีความเร่งรีบก็คือการทำพอดแคสต์ หรือการทำคอนเทนต์ที่มีการเผยแพร่เสียงผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์ม และเป็นรูปแบบของคอนเทนต์ที่ผู้ฟังเหมือนได้ข้อคิดเห็นจากผู้ดำเนินรายการของพอดแคสต์ในเรื่องต่างๆ ให้เข้าใจง่าย เพียงฟังอย่างเดียวก็สามารถรับรู้และเข้าใจถึงบริบทเนื้อหาได้เช่นกัน ในปัจจุบันประเทศไทยเองมีการทำคอนเทนต์พอดแคสต์ออกมาอย่างหลากหลายตามช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจ

Content Marketing

5. โซเชียลมีเดีย (Social Media Content)

การทำคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าทุกธุรกิจกำลังทำอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอนก็คือการทำคอนเทนต์ผ่านบนโซเชียลมีเดียในแต่ละแพลตฟอร์มที่ทางแบรนด์มี ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page, LINE OA, Instagram ไปจนถึงการทำคอนเทนต์บน E-commerce เช่น TikTok ที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการสร้างคอนเทนต์ที่มีความเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างการรับรู้ใหม่ๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแบรนด์กับลูกค้าได้อีกช่องทางหนึ่ง

Content Marketing

ทำ Content Marketing แล้วดีอย่างไร ?

จุดมุ่งหมายในการทำคอนเทนต์ในแต่ละธุรกิจอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละธุรกิจ แต่เราสามารถจำแนกรูปแบบและจุดมุ่งหมายของการทำ Content Marketing ได้ไม่ว่าจะเป็น

1. Brand Awareness

การทำคอนเทนต์ออกมาเพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ให้คนรู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นผ่านการสื่อสารเนื้อหาสาระไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ผ่านการผลิตคอนเทนต์ซ้ำๆ เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ของเราได้และเป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น

Content Marketing
ภาพจาก Butterbear

2. Engagement

หนึ่งในจุดประสงค์ของการทำ Content Marketing คือการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผ่านการกดไลก์ คอมเมนต์ แชร์ ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าเพื่อที่แบรนด์สามารถที่จะสามารถมี Interaction กับลูกค้าหรือแม้แต่การเก็บ Feedback ของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการต่อ

3. Lead Generation

การทำคอนเทนต์ประเภท Lead Generation คือการทำคอนเทนต์ในรูปแบบหลังจากที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเริ่มสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทางแบรนด์ทำออกไปแล้ว และสนใจที่จะซื้อสินค้าหรือบริการกับเรา การทำ Lead Generation ก็คือการเก็บข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอสินค้าและบริการต่อได้

Content Marketing

4. Sales

แน่นอนว่าการทำคอนเทนต์ลงบนช่องทางต่างๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ อีกหนึ่งสิ่งของจุดประสงค์ในการทำคอนเทนต์ก็คือเราต้องการที่จะโปรโมทสินค้าและบริการของเราในท้ายที่สุด เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจสินค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการกับเราผ่านการทำ Content Marketing

โดยสรุปคือการทำ Content Marketing ต้องอาศัยการทำคอนเทนต์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีกลยุทธ์ในการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า และเข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่ากลุ่มเป้าหมายของเราและลูกค้าของเรากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และเราสามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ไปยังกลุ่มลูกค้า แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว เพื่อการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สำหรับธุรกิจไหนที่ทำคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งบนโซเชียลมีเดียและอีคอมเมิร์ซ และต้องคอยตอบแชทลูกค้าในแต่ละช่องทางในการขายสินค้า สลับบัญชีไปมาในการตอบแชท เลือกใช้ Zaapi ระบบรวมแชทสำหรับธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ รวมแชทจากทุกช่องทางมาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาจากการทำคอนเทนต์ของเราได้อย่างไร้รอยต่อ บริหารงานง่าย ครบ จบ บนแพลตฟอร์มเดียว

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน คลิกเลย

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

·   LINE OA: @zaapi

·   Facebook Page: Zaapi Thailand

·   Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
ขายของใน tiktok
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

ขายของใน TikTok ยังไงให้ขายดี พบกับ 10 เคล็ดลับยอดปังที่คุณพลาดไม่ได้

อยากขายของใน TikTok ให้ขายดี ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อย ไม่อยากพลาด10 วิธีขายดีพร้อมเพิ่มยอดร้านออนไลน์ให้ปัง ต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 18, 2024
ทั้งหมด
All
แคปชั่นเปิดร้าน
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

50 แคปชั่นเปิดร้าน พร้อมรับทรัพย์ ยอดขายเข้าร้านค้าออนไลน์รัวๆ

แคปชั่นเปิดร้านปังๆ พร้อมเรียกยอดออเดอร์ออนไลน์อยู่นี่แล้ว! สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียเขียนแคปชั่นขายของออนไลน์ให้เปิดร้านได้แบบโดนใจไม่เหมือนใคร บทความนี้มีแคปชั่นเปิดร้านที่ลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วอยากคลิกซื้อปั๊บมาแนะนำ ไม่ว่าคุณจะมองหาแคปชั่นสายฮา แคปชั่นน่ารักๆ หรือแคปชั่นแนวไหน ก็เอาไปโพสต์เปิดร้านขายของออนไลน์ของคุณได้แบบสบายๆ และนี่ก็คือ 50 แคปชั่นเปิดร้านสุดปังที่น่าสนใจ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 11, 2024
ทั้งหมด
All
รวมแชท
อัปเดตจาก Zaapi

ระบบรวมแชท Zaapi โซลูชั่นครบจบเรื่องการขาย บริหารงานง่ายในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบรวมแชท Zaapi ช่วยให้บริหารงานง่าย รวมแชทจากทุกช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมฟีเจอร์ครบจบเรื่องการขายออนไลน์ บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 4, 2024
ทั้งหมด
All
Zendesk
เกี่ยวกับธุรกิจ
อื่น ๆ

Zaapi vs Zendesk: เลือกระบบหลังบ้านที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ !

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเครื่องมือระบบหลังบ้านที่จะช่วยให้การดูแลลูกค้าและการจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ใช่ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 1, 2024
ทั้งหมด
All
Content Marketing
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Content Marketing คืออะไร ? ทำคอนเทนต์แบบไหนให้รุ่งฉบับปี 2024

Content Marketing ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่าลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 27, 2024
ทั้งหมด
All
รวมเเชท
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

6 โปรแกรมรวมแชทปี 2024 ตอบแชทลูกค้าเร็วทันใจ เพิ่มยอดขายได้จริง

ตอบแชทลูกค้าจนหัวหมุนต่อไปคงไม่ไหว ถ้ามีระบบรวมแชทที่ดี ก็ช่วยให้ร้านทำงานง่าย ขายของออนไลน์คล่อง และได้ใจลูกค้าด้วย บล็อกนี้มี 6 โปรแกรมตอบแชทลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องลองมาแนะนำ!

ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
Jun 21, 2024
ทั้งหมด
All
วิธีขายของออนไลน์มือใหม่
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

12 วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เข้าใจง่าย ขายได้ชัวร์

เป็นมือใหม่แต่อยากขายออนไลน์ให้ปัง? นี่คือ 12 วิธีขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่เข้าใจง่ายและชายได้แบบชัวร์ๆ บอกเลยว่า ไม่อยากพลาดต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 20, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey Map
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey Map ออกแบบเส้นทางลูกค้า เพิ่มยอดขายร้านออนไลน์ให้โต

Customer Journey Map แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้ไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เจาะลึกพร้อมกันที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 13, 2024
ทั้งหมด
All
Payment Gateway คือ
อัปเดตจาก Zaapi
เกี่ยวกับธุรกิจ

Payment Gateway คืออะไร ? เลือกอย่างไรให้เหมาะธุรกิจฉบับปี 2024

Payment Gateway คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ในปี 2024 นี้จะขาดไปไม่ได้ หากต้องการให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้น ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jun 6, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey คืออะไร มีกี่ขั้นตอน และช่วยมัดใจลูกค้าได้อย่างไร ?

ทำความรู้จักและเข้าใจ Customer Journey เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 30, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1