หัวข้อ

MarTech คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ? เผยเครื่องมือและโซลูชันในการทำการตลาด

มาทำความรู้จักกับ MarTech หรือเครื่องมือการทำการตลาดยุคดิจิทัลว่าคืออะไร และจำเป็นอย่างไรในโลกที่ธุรกิจต่างขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

สาระน่ารู้
Martech tools

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในแทบทุกมิติของชีวิต โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจและการตลาดเครื่องมืออย่าง Facebook Ads, Canva, Zaapi หรือแม้แต่เครื่องมือ Ai ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่าง ChatGPT ต่างเป็นล้วนเป็นเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่หรือ “MarTech” แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ แท้ที่จริงเป็นสิ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้ามาของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจจึงหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำการตลาดอย่าง MarTech ในที่สุด

ทำความรู้จักกับ MarTech หรือ Marketing Technology

เทคโนโลยีทางการตลาด หรือที่รู้จักกันว่า MarTech (Marketing Technology) คือการผสมผสานระหว่างการตลาดกับเทคโนโลยี โดยการนำแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจและนักการตลาดในการช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาดิจิทัล การขาย การสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ ฯลฯ

MarTech Stack คืออะไร

Source: externlabs
Marketing Technology Stack คือชุดเครื่องมือที่นำเทคโนโลยีทางการตลาดดิจิทัลมาใช้ในการทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความแตกต่างระหว่าง MarTech กับ AdTech

แม้ทั้ง 2 จะมีส่วนที่ทับซ้อนกันในแง่ความสำคัญต่อกลยุทธ์ของแบรนด์และธุรกิจ แต่ก็ถือว่าแตกต่างกันเฉกเช่นเดียวกับการตลาดและการโฆษณา

AdTech ย่อมาจาก Advertising Technology หรือเทคโนโลยีทางการโษณา คือกลยุทธ์การโฆษณาและเครื่องมือการจัดการที่ใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านข้อเสนอที่โฆษณา โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่นำแคมเปญมาสู่โลกโดยตรง ขณะที่ MarTech ใช้เพื่อสร้าง ดำเนินการ และจัดการแคมเปญตลอดจนการดำเนินงานทางการตลาดอื่น ๆ จำพวกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย รวมถึงโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีอันหลากหลายที่นักการตลาดใช้ตลอดกระบวนการทางการตลาดดิจิทัล

ความสำคัญของ MarTech ต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการตลาดทางเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง

  • 68% ของบริษัททั่วโลกใช้เครื่องมือ MarTech
  • นักการตลาดกว่า 75% กล่าวว่า MarTech ส่งผลต่อการขายโดยตรง โดยมี 91% ยืนยันว่าการลงทุนในแพลตฟอร์มส่งผลต่อคุณค่าของบริษัท
  • สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามักจะลงทุนงบประมาณการตลาดกว่า 25% ใน MarTech

เนื่องด้วยเศรษฐิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทำการตลาดนับว่ามีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ MarTech จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติบโตของธุรกิจทุกขนาด

ลดต้นทุนทรัพยากร ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

MarTech ช่วยขยายความพยายามทางการตลาดในแบบองค์รวม อาทิ การลดจำนวนชั่วโมงการทำงานสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรและเวลาน้อยลง อย่างการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ Returnt on Investment (ROI)

เช่น การตลาดผ่านวิดีโอ (Video Marketing) ที่ช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน (ROI) นอกจากการเพิ่มยอด Engagement วิดีโอยังสามารถเพิ่มอัตรา Conversion เป็น 4.8% เมื่อเทียบกับธุรกิจหรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่วิดีโอจะอยู่ที่ 2.9% โดยมี MarTech สำหรับการตลาดผ่านวิดีโอมากมาย อาทิ Adobe Experience Manager

ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทั้งคู่ค้าและลูกค้า (B2B & B2C)

การเพิ่มลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า (Customer Acquisition & Customer Retention) ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Chat Commerce อย่าง Zaapi ซึ่งเป็นระบบรวมแชทสำหรับธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบแชทลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตราการตอบแชทของร้านค้า สร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ

จะเห็นได้ว่าการใช้ MarTech ช่วยให้ธุรกิจก้าวข้ามขีดจำกัดของการตลาดแบบดั้งเดิม ก้าวทันกระแสของผู้บริโภคที่ผันแปรตลอดเวลา จนสามารถก้าวขึ้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้ในที่สุด

ทำความรู้จักกับ 6 ประเภทของ MarTech

Source: martechmap

หากอ้างอิงเกณฑ์การแบ่งประเภท MarTech ตาม MartechMap จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

Advertising & Promotion

MarTech สำหรับการโฆษณาและการโปรโมต ทั้งการประชาสัมพันธ์ (PR), Mobile Marketing, Video Advertising รวมถึงเครื่องมืออย่าง Facebook Ads หรือการโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กที่ช่วยให้ธุรกิจและร้านค้าสามารถสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้

Content & Experience

MarTech สำหรับการสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ เช่น การเขียน SEO, Video markerting, Content marketing หรือเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟฟิกอย่าง Canva ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดย 3 ใน 4 ของนักการตลาดระบุว่า MarTech ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากทั้งยังเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เนื่องจากเนื้อหาหรือคอนเทนต์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อความ ข้อเสนอ และการมีส่วนร่วมทั้งหมดที่ช่วยเพิ่มยอด Engagement และเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

Social & Relationships

MarTech สำหรับโซเชียลและการสร้างสัมพันธ์กับบุคคล อย่าง Slack เครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารภายในทีมหรือองค์กรที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง Work From Home (WFH) ทั้งการคุยแชทส่วนตัว การสื่อสารผ่าน Channel โดยอาจจำแนกตามทีม แผนก หรือโปรเจกต์ และการส่งไฟล์ให้กันโดยที่ไม่มีวันหมดอายุ รวมไปถึงฟีเจอร์ Snippet ที่จะช่วยเหล่าโปรแกรมเมอร์ส่งโค้ดให้กันดูในรูปแบบที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ

Commerce & Sales

MarTech สำหรับการค้าขายและ E-commerce เช่น Zaapi ซึ่งเป็น Chat Commerce หรือระบบรวมแชทที่ทำให้การขายของสะดวกรวดเร็ว ช่วยสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินได้ทันทีภายในแชท สร้าง Quick Replies ที่ช่วยให้จัดการเวิร์คโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและดู Ads ที่ลูกค้าทักมาได้เพื่อนำมาใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาต่อไป

Data

MarTech สำหรับการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Data Enhancement, Business Intelligence, Customer Data Platform หรือ Mobile and Web Analytics อย่าง Google Analytics แพลตฟอร์มที่ช่วยสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล สามารถแสดงผลเมตริก (Metrics) และข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่สำคัญจากเวปไซต์หรือโฆษณา (Google Ads) รวมถึงสามารถใช้ AI วิเคราะห์แบบอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน และผลวิเคราะห์ที่ออกมาถือว่าเข้าใจง่ายและแม่นยำ

Management

MarTech สำหรับการบริหารจัดการทั้ง Agile, Project Management และ Workflow ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Asana แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานโปรเจกต์และบริหารทีม พร้อม Report ที่ทำให้ทีมรู้ Workload, Task, Timeline ของทุกโปรเจกต์ได้ ทั้งยังมี Integration กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมาย

อาจกล่าวได้ว่า MarTech คือคลื่นลูกใหม่ที่จะมาปฏิวัติการตลาดแห่งยุคดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการตลาด สู่การเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

  • LINE OA: @zaapi
  • Facebook Page: Zaapi Thailand
  • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
เกี่ยวกับธุรกิจ
สาระน่ารู้

รู้จัก Brand Equity - 4 ขั้นตอนพื้นฐานสร้างจุดยืนของแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเป็นที่จดจำได้ในระยะยาว

รู้จัก Brand Equity สร้างแบรนด์ให้แข็งเเกร่งด้วย 4 ขั้นตอนพื้นฐาน มอบประสบการณ์ที่ทำให้หลงรักมัดใจลูกค้าให้นึกถึงเราอยู่เสมอ

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Feb 21, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

แอดมินตอบแชท คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจออนไลน์?

ทำความรู้จักบทบาทของแอดมินตอบแชท พร้อมล้วงลึกเทคนิคการทำหน้าที่แอดมินที่ช่วยให้ตอบแชทลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายให้ร้านค้าออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 14, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

การบริการลูกค้า (Customer Services) คืออะไร - 4 ขั้นตอนให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในยุค 2024 ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากทางการแข่งขันธุรกิจ - พร้อมบอกเทคนิคการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Feb 8, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

CRM คืออะไร ใช้งานอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ?

ทำความรู้จักกับ CRM หลักการสำคัญ ประโยชน์ รวมถึงกลยุทธ์ CRM ที่จะช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับในปี 2567!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 30, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi
สาระน่ารู้

รวมขนาด Video บน Facebook Instagram Youtube Tiktok 2024 ครบทุกแพลตฟอร์ม

อัปเดตล่าสุดกับขนาดวิดีโอปี 2024 นี้ จะมีขนาดอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการทำคอนเทนต์บนแต่ละแพลตฟอร์ม ทีม Zaapi สรุปเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้ว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 25, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
อัปเดตจาก Zaapi

โปรแกรมรวมแชทคืออะไร ช่วยเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้จริงไหม?

ไขทุกข้อสงสัย! โปรแกรมรวมแชทคืออะไร มีประโยชน์กับร้านค้าออนไลน์มากน้อยแค่ไหน และทำไมธุรกิจออนไลน์ถึงต้องใช้ ที่นี่มีคำตอบให้ครบ!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jan 19, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

สรุป Easy E-Receipt 2567 นโยบายลดหย่อนภาษี ลูกค้าและร้านค้าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

รวมมาให้แล้วสำหรับเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล “Easy E-Receipt” ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและภาคร้านค้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการในปี 2567 นี้!

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 5, 2024
ทั้งหมด
All
อัปเดตจาก Zaapi

รวม 7 เทรนด์การตลาดสำหรับปี 2024

รวทเทรนด์การตลาดมาแรง สำหรับธุรกิจและแบรนด์ในปี 2024 นี้

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Jan 3, 2024
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

อัปเดตขนาดรูปภาพ LINE OA 2024 ทุกแบบ ทุก Size

รวมมาให้แล้วสำหรับขนาดรูปภาพและวิดีโอบน LINE Official Account สำหรับปี 2024 ให้นำไปใช้กันได้เลย!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Dec 25, 2023
ทั้งหมด
All
สาระน่ารู้

อัปเดตขนาดรูปภาพ Facebook 2024 สำหรับ New Pages Experience

Facebook มีการปรับขนาดของมีเดียที่จะแสดงบนฟีดเพื่อให้เป็น New Pages Experience โดยวันนี้เราได้รวบรวมขนาดต่าง ๆ ที่อัพเดตมาไว้ให้ทุกคนได้นำไปใช้กันแล้ว!

Bamboo Patcharapol
Bamboo Patcharapol
Dec 15, 2023

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย