หัวข้อ

MarTech คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง ? เผยเครื่องมือและโซลูชันในการทำการตลาด

มาทำความรู้จักกับ MarTech หรือเครื่องมือการทำการตลาดยุคดิจิทัลว่าคืออะไร และจำเป็นอย่างไรในโลกที่ธุรกิจต่างขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

สาระน่ารู้
Martech tools

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในแทบทุกมิติของชีวิต โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจและการตลาดเครื่องมืออย่าง Facebook Ads, Canva, Zaapi หรือแม้แต่เครื่องมือ Ai ที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่าง ChatGPT ต่างเป็นล้วนเป็นเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่หรือ “MarTech” แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่ แท้ที่จริงเป็นสิ่งที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้ามาของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจจึงหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีในการทำการตลาดอย่าง MarTech ในที่สุด

ทำความรู้จักกับ MarTech หรือ Marketing Technology

เทคโนโลยีทางการตลาด หรือที่รู้จักกันว่า MarTech (Marketing Technology) คือการผสมผสานระหว่างการตลาดกับเทคโนโลยี โดยการนำแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกิจและนักการตลาดในการช่วยวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาดิจิทัล การขาย การสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ ฯลฯ

MarTech Stack คืออะไร

Martech tools
Source: externlabs
Marketing Technology Stack คือชุดเครื่องมือที่นำเทคโนโลยีทางการตลาดดิจิทัลมาใช้ในการทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายและบริการด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความแตกต่างระหว่าง MarTech กับ AdTech

แม้ทั้ง 2 จะมีส่วนที่ทับซ้อนกันในแง่ความสำคัญต่อกลยุทธ์ของแบรนด์และธุรกิจ แต่ก็ถือว่าแตกต่างกันเฉกเช่นเดียวกับการตลาดและการโฆษณา

AdTech ย่อมาจาก Advertising Technology หรือเทคโนโลยีทางการโษณา คือกลยุทธ์การโฆษณาและเครื่องมือการจัดการที่ใช้เพื่อสร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ซื้อผ่านข้อเสนอที่โฆษณา โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่นำแคมเปญมาสู่โลกโดยตรง ขณะที่ MarTech ใช้เพื่อสร้าง ดำเนินการ และจัดการแคมเปญตลอดจนการดำเนินงานทางการตลาดอื่น ๆ จำพวกซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย รวมถึงโซลูชันทางด้านเทคโนโลยีอันหลากหลายที่นักการตลาดใช้ตลอดกระบวนการทางการตลาดดิจิทัล

ความสำคัญของ MarTech ต่อโลกธุรกิจในปัจจุบัน

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการตลาดทางเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง

  • 68% ของบริษัททั่วโลกใช้เครื่องมือ MarTech
  • นักการตลาดกว่า 75% กล่าวว่า MarTech ส่งผลต่อการขายโดยตรง โดยมี 91% ยืนยันว่าการลงทุนในแพลตฟอร์มส่งผลต่อคุณค่าของบริษัท
  • สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากกว่ามักจะลงทุนงบประมาณการตลาดกว่า 25% ใน MarTech

เนื่องด้วยเศรษฐิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การทำการตลาดนับว่ามีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ MarTech จึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติบโตของธุรกิจทุกขนาด

ลดต้นทุนทรัพยากร ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

MarTech ช่วยขยายความพยายามทางการตลาดในแบบองค์รวม อาทิ การลดจำนวนชั่วโมงการทำงานสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรและเวลาน้อยลง อย่างการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ Returnt on Investment (ROI)

เช่น การตลาดผ่านวิดีโอ (Video Marketing) ที่ช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน (ROI) นอกจากการเพิ่มยอด Engagement วิดีโอยังสามารถเพิ่มอัตรา Conversion เป็น 4.8% เมื่อเทียบกับธุรกิจหรือเว็บไซต์ที่ไม่ใช่วิดีโอจะอยู่ที่ 2.9% โดยมี MarTech สำหรับการตลาดผ่านวิดีโอมากมาย อาทิ Adobe Experience Manager

ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทั้งคู่ค้าและลูกค้า (B2B & B2C)

การเพิ่มลูกค้าใหม่และการรักษาลูกค้าเก่า (Customer Acquisition & Customer Retention) ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Chat Commerce อย่าง Zaapi ซึ่งเป็นระบบรวมแชทสำหรับธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบแชทลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มอัตราการตอบแชทของร้านค้า สร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้าให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ

จะเห็นได้ว่าการใช้ MarTech ช่วยให้ธุรกิจก้าวข้ามขีดจำกัดของการตลาดแบบดั้งเดิม ก้าวทันกระแสของผู้บริโภคที่ผันแปรตลอดเวลา จนสามารถก้าวขึ้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลได้ในที่สุด

ทำความรู้จักกับ 6 ประเภทของ MarTech

Martech tools
Source: martechmap

หากอ้างอิงเกณฑ์การแบ่งประเภท MarTech ตาม MartechMap จะแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่

Advertising & Promotion

MarTech สำหรับการโฆษณาและการโปรโมต ทั้งการประชาสัมพันธ์ (PR), Mobile Marketing, Video Advertising รวมถึงเครื่องมืออย่าง Facebook Ads หรือการโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กที่ช่วยให้ธุรกิจและร้านค้าสามารถสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ และเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้

Content & Experience

MarTech สำหรับการสร้างคอนเทนต์และประสบการณ์ เช่น การเขียน SEO, Video markerting, Content marketing หรือเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟฟิกอย่าง Canva ที่ใช้งานได้อย่างง่ายดายจนเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดย 3 ใน 4 ของนักการตลาดระบุว่า MarTech ช่วยประหยัดเวลาไปได้มากทั้งยังเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เนื่องจากเนื้อหาหรือคอนเทนต์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อความ ข้อเสนอ และการมีส่วนร่วมทั้งหมดที่ช่วยเพิ่มยอด Engagement และเพิ่มยอดขายได้ในที่สุด

Social & Relationships

MarTech สำหรับโซเชียลและการสร้างสัมพันธ์กับบุคคล อย่าง Slack เครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารภายในทีมหรือองค์กรที่ได้รับกระแสความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง Work From Home (WFH) ทั้งการคุยแชทส่วนตัว การสื่อสารผ่าน Channel โดยอาจจำแนกตามทีม แผนก หรือโปรเจกต์ และการส่งไฟล์ให้กันโดยที่ไม่มีวันหมดอายุ รวมไปถึงฟีเจอร์ Snippet ที่จะช่วยเหล่าโปรแกรมเมอร์ส่งโค้ดให้กันดูในรูปแบบที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ

Commerce & Sales

MarTech สำหรับการค้าขายและ E-commerce เช่น Zaapi ซึ่งเป็น Chat Commerce หรือระบบรวมแชทที่ทำให้การขายของสะดวกรวดเร็ว ช่วยสรุปรายละเอียดคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินได้ทันทีภายในแชท สร้าง Quick Replies ที่ช่วยให้จัดการเวิร์คโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและดู Ads ที่ลูกค้าทักมาได้เพื่อนำมาใช้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาต่อไป

Data

MarTech สำหรับการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Data Enhancement, Business Intelligence, Customer Data Platform หรือ Mobile and Web Analytics อย่าง Google Analytics แพลตฟอร์มที่ช่วยสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล สามารถแสดงผลเมตริก (Metrics) และข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่สำคัญจากเวปไซต์หรือโฆษณา (Google Ads) รวมถึงสามารถใช้ AI วิเคราะห์แบบอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน และผลวิเคราะห์ที่ออกมาถือว่าเข้าใจง่ายและแม่นยำ

Management

MarTech สำหรับการบริหารจัดการทั้ง Agile, Project Management และ Workflow ตัวอย่างโปรแกรม เช่น Asana แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการงานโปรเจกต์และบริหารทีม พร้อม Report ที่ทำให้ทีมรู้ Workload, Task, Timeline ของทุกโปรเจกต์ได้ ทั้งยังมี Integration กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมาย

อาจกล่าวได้ว่า MarTech คือคลื่นลูกใหม่ที่จะมาปฏิวัติการตลาดแห่งยุคดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการตลาด สู่การเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ ทดลองใช้ระบบรวมแชทบน Zaapi ฟรี 7 วัน

{{cta-button="/cms-injection-content"}}

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ Zaapi

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทาง

  • LINE OA: @zaapi
  • Facebook Page: Zaapi Thailand
  • Tel: 096-927-1729

Chat, Sell, Scale - The All-in-One Conversation and Commerce Hub

บทความล่าสุดจาก Zaapi

ดูบทความเพิ่มเติมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ Zaapi

ทั้งหมด
All
ขายของใน tiktok
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

ขายของใน TikTok ยังไงให้ขายดี พบกับ 10 เคล็ดลับยอดปังที่คุณพลาดไม่ได้

อยากขายของใน TikTok ให้ขายดี ต้องมีเคล็ดลับกันหน่อย ไม่อยากพลาด10 วิธีขายดีพร้อมเพิ่มยอดร้านออนไลน์ให้ปัง ต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 18, 2024
ทั้งหมด
All
แคปชั่นเปิดร้าน
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

50 แคปชั่นเปิดร้าน พร้อมรับทรัพย์ ยอดขายเข้าร้านค้าออนไลน์รัวๆ

แคปชั่นเปิดร้านปังๆ พร้อมเรียกยอดออเดอร์ออนไลน์อยู่นี่แล้ว! สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่กำลังมองหาไอเดียเขียนแคปชั่นขายของออนไลน์ให้เปิดร้านได้แบบโดนใจไม่เหมือนใคร บทความนี้มีแคปชั่นเปิดร้านที่ลูกค้าเห็นปุ๊บแล้วอยากคลิกซื้อปั๊บมาแนะนำ ไม่ว่าคุณจะมองหาแคปชั่นสายฮา แคปชั่นน่ารักๆ หรือแคปชั่นแนวไหน ก็เอาไปโพสต์เปิดร้านขายของออนไลน์ของคุณได้แบบสบายๆ และนี่ก็คือ 50 แคปชั่นเปิดร้านสุดปังที่น่าสนใจ

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jul 11, 2024
ทั้งหมด
All
รวมแชท
อัปเดตจาก Zaapi

ระบบรวมแชท Zaapi โซลูชั่นครบจบเรื่องการขาย บริหารงานง่ายในแพลตฟอร์มเดียว

ระบบรวมแชท Zaapi ช่วยให้บริหารงานง่าย รวมแชทจากทุกช่องทางไว้ในแพลตฟอร์มเดียว รองรับทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ พร้อมฟีเจอร์ครบจบเรื่องการขายออนไลน์ บริการลูกค้าได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 4, 2024
ทั้งหมด
All
Zendesk
เกี่ยวกับธุรกิจ
อื่น ๆ

Zaapi vs Zendesk: เลือกระบบหลังบ้านที่ใช่สำหรับธุรกิจของคุณ !

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้านค้าและธุรกิจออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือเครื่องมือระบบหลังบ้านที่จะช่วยให้การดูแลลูกค้าและการจัดการทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับการเลือกเครื่องมือที่ใช่ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jul 1, 2024
ทั้งหมด
All
Content Marketing
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Content Marketing คืออะไร ? ทำคอนเทนต์แบบไหนให้รุ่งฉบับปี 2024

Content Marketing ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญว่าลูกค้ากำลังมองหาอะไรอยู่ ? และไม่เพียงแต่ให้เกิดการรับรู้ แต่ยังสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้า ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของเราในระยะยาว

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 27, 2024
ทั้งหมด
All
รวมเเชท
สาระน่ารู้
อื่น ๆ

6 โปรแกรมรวมแชทปี 2024 ตอบแชทลูกค้าเร็วทันใจ เพิ่มยอดขายได้จริง

ตอบแชทลูกค้าจนหัวหมุนต่อไปคงไม่ไหว ถ้ามีระบบรวมแชทที่ดี ก็ช่วยให้ร้านทำงานง่าย ขายของออนไลน์คล่อง และได้ใจลูกค้าด้วย บล็อกนี้มี 6 โปรแกรมตอบแชทลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องลองมาแนะนำ!

ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
Jun 21, 2024
ทั้งหมด
All
วิธีขายของออนไลน์มือใหม่
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

12 วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ เข้าใจง่าย ขายได้ชัวร์

เป็นมือใหม่แต่อยากขายออนไลน์ให้ปัง? นี่คือ 12 วิธีขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่ที่เข้าใจง่ายและชายได้แบบชัวร์ๆ บอกเลยว่า ไม่อยากพลาดต้องอ่าน!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 20, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey Map
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey Map ออกแบบเส้นทางลูกค้า เพิ่มยอดขายร้านออนไลน์ให้โต

Customer Journey Map แผนที่การเดินทางของลูกค้าที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้ไว้ถ้าอยากประสบความสำเร็จ เจาะลึกพร้อมกันที่นี่!

Oum Chawarin
Oum Chawarin
Jun 13, 2024
ทั้งหมด
All
Payment Gateway คือ
อัปเดตจาก Zaapi
เกี่ยวกับธุรกิจ

Payment Gateway คืออะไร ? เลือกอย่างไรให้เหมาะธุรกิจฉบับปี 2024

Payment Gateway คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ธุรกิจ และร้านค้าออนไลน์ในปี 2024 นี้จะขาดไปไม่ได้ หากต้องการให้ร้านค้าของคุณเติบโตมากขึ้น ลองปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า และสร้างความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง

Premika Mitprasertporn
Premika Mitprasertporn
Jun 6, 2024
ทั้งหมด
All
Customer Journey คือ
สาระน่ารู้
เกี่ยวกับธุรกิจ

Customer Journey คืออะไร มีกี่ขั้นตอน และช่วยมัดใจลูกค้าได้อย่างไร ?

ทำความรู้จักและเข้าใจ Customer Journey เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

Oum Chawarin
Oum Chawarin
May 30, 2024

ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ครบทุกฟังก์ชัน

ให้เราช่วยธุรกิจของคุณบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งานเลย
641dc9b830ad...ent-bg1