10 คาถาค้าขายดี คาถาเรียกลูกค้า ที่พ่อค้าแม่ค้าสายมูต้องไม่พลาด!

Published on
May 10, 2022

รวม 10 คาถาค้าขายดี คาถาเรียกลูกค้าสั้น ๆ มาฝาก เพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสายมูขายของดีแบบเทน้ำเทท่ากันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปอีก

คาถาขายดี

กำลังมองหาคาถาค้าขายดี หรือคาถาเรียกลูกค้าเข้าร้านอยู่ใช่มั้ย? เราเข้าใจดีว่าในยุคนี้การแข่งขันสูงมาก ซึ่งนอกจากจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันด้วยแรงกายแรงใจกันแล้ว ก็จะต้องมีของดีเป็นที่พึ่งทางใจและเสริมพลังความมั่นใจในการค้าขายกันหน่อย ดังนั้นในบทความนี้เราจึงรวม 10 คาถาค้าขายดี คาถาเรียกลูกค้าสั้น ๆ มาฝาก เพื่อช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสายมูขายของดีแบบเทน้ำเทท่ากันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไปอีก

1. คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อคูณ

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

พุทธังโหม ธัมมังโหม

สังฆังล้อม อันตะรายานิวาศสันติ

2. คาถาเรียกเงินหลวงปู่เสือดำ

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

นะโมพุทธัสสะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ 

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา 

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโยพุทธัสสะ

เอหิ มะมะ เอหิ มะมะ 

เอหิ มานี่มา ลาภะ ลาภะ มาหาข้าพเจ้า

3. คาถาเรียกทรัพย์ พระเจ้า 5 พระองค์

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

อิติปิโสภะคะวา นะโมพุทธายะ 

นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะอะอุ 

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ 

สังฆานุภาเวนะ ปัจเจกะพุทธานุภาเวนะ อะระหันตานุภาเวนะ สัพพะเทวานุภาเวนะ 

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม 

แก้ว แหวน เงิน ทอง ข้าวของมากมี 

มงคลชัยศรีสวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ 

พุทธังพามาเงิน ธัมมังพามาทอง สังฆังพามาข้าวของ 

เอหิ จงมา เอหิ จงมา เอหิ จงมา 

นะชาลีติ นะชาลีติ นะชาลีติฯ

4. คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

(สวด 9 จบ)

5. คาถาหลวงพ่อรวย

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม

6. คาถาขายดี หลวงพ่อเงิน

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ

สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ

สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ

ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

7. คาถาค้าขายดี หลวงพ่อพัฒน์

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

ปุญญะกาโม มะหาเถโร

มะหาเดโช มะหิทธิโก

มะหาลาโภ มะหาปุญโญ

มะหาคุโณ มะหายะโส

สิทธิสัมปัตติสัมปันโน

นิพภะโย นิรุปัททะโว

ตัสสะ เตชานุภาเวนะ

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทาฯ

8. คาถาเรียกทรัพย์ แม่บุญเรือน

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

นะชาลีติฉิมพาลี จะ มหาเถโร 

สุวรรณะมามา โภชนะมามา วัตถุวัตถามามา

พลาพลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา ภวันตุเม

9. คาถาขายของดี

ท่องนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

อมเฐิบฯ มะ หา เฐิบฯ สาระพัดเฐิบฯ สะ วา หะฯ 

หมายเหตุ: “เฐิบ” เป็นคำโบราณ อ่านว่า “เทิบ”

10. คาถาเรียกลูกค้าและโชคลาภ

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ หญิงชายทั้งหลายทั่วแผ่นดิน

มานิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารักกู ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นกันมา

อะมะอุ บูชากูอย่าได้ขาด สัพพะบูชา มหาลาภัง ภะวันตุ เมฯ

มะอะอุ สิงวังพรหมา จิตตัง มานิมา จิตตังวา บุปผังวา เทวีวา

ราชาวา เศรษฐีวา สมโณวา พราหมา มะโณวา อิตถิวา ปุริโสวา

พาณิชโชวา พาณิชชาวา เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ 

และนี่ก็คือทั้ง 10 คาถาค้าขายดี คาถาเรียกลูกค้าที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนต้องรู้จักและท่องไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคาถาขายของเด็ด ๆ แล้ว ถ้าอยากขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ก็ต้องไม่อยู่นิ่งเฉย ต้องขยันทำมาหากินและหมั่นปรับปรุงสินค้าและบริการเป็นประจำถึงจะขายดีและมีทรัพย์ได้จริง เพราะถ้าเรามัวแต่ท่องคาถาแต่ไม่ลงมือทำ ยังไงก็เป็นไปได้ยากแน่นอน

ท่องเสร็จแล้ว อย่าลืมมาเปิดเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ Zaapi นะคะ!

Author:
ฟร๊องซ์ ธนัชชา
ยังโสดค่ะ
ปิดการขายแชท
และจัดการลูกค้า ในแอปเดียว